+420 775 010 770 info@emi-tech.cz
Vyberte stránku

Svařování v ochranné amtosféře MIG MAG TIG

 

Naše společnost nabízí nejrozšířenější druhy svařování. Svařování v ochranné atmosféře technologií MIG/MAG, TIG. Bodové odporové svařování. Svařujeme nerezový plechčerný plech, bodujeme pozinkovaný plech. Dále také pájíme / letujeme pozinkovaný plech.

Název obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře zahrnuje několik metod obloukového svařování založených na stejných principech při použití různých typů přídavných materiálů a ochranných plynů. Původně byly metody vyvinuty pro svařování slitin hliníku a hořčíku. Postupné zefektivnění a zlevnění původně velmi nákladného procesu umožnilo – při zachování velkého výkonu – používat jej i pro svařování nelegovaných ocelí. Běžně užívané označení popisovaných metod v Evropě je MIG resp. MAG.

Protože je podávání svařovacího drátu i průtok ochranného plynu mechanizován, není metoda příliš náročná na zručnost svářeče a lze ji velmi dobře využít i v automatizovaném nebo robotizovaném provozu. Plynulou regulací základních svařovacích parametrů lze dosáhnout požadovaného svařovacího výkonu při použití svařovacího proudu od 30 do 800 A. Protože s vyšším svařovacím proudem roste rychlost odtavování svařovacího drátu, zvětšuje se i objem přenosu roztaveného kovu do svarové lázně. Svařovat je možné ve všech polohách.

Metoda vyžaduje nákladné vybavení, zejména výkonný svařovací zdroj s příslušnou statickou a dynamickou charakteristikou, podavač svařovacího (přídavného) drátu, integrovaný svařovací hořák včetně jeho chlazení, hadice pro plynovou ochranu a zásobníky plynů (většinou tlakové láhve).

Jako ochranné plyny se nejčastěji používají buď inertní plyny argon a helium nebo plyny aktivně se podílející na metalurgii svaru a to buď samotný oxid uhličitý nebo ve směsi s inertními plyny. Volba ochranné atmosféry závisí především na druhu svařovaného materiálu. Svařovací dráty se používají buď plné nebo tzv. trubičkové, které jsou plněné buď tavidlem nebo kovovým práškem. Některé tavidlem plněné svařovací dráty byly vyvinuty pro svařování i bez externě dodávané atmosféry ochranných plynů (označení MOG).

Metoda patří k nejrozšířenějším svařovacím metodám při výrobě stavebních ocelových konstrukcí, strojních zařízení, tlakových nádob a potrubí.

Pájení

Pájení je způsob spojování součástí roztaveným pomocným materiálem, tzv. pájkou s nižší teplotou tavení než mají spojované součásti, které se při tom neroztaví. 

Poptávka výroby

Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou.

12 + 6 =

Zakázková výroba

Ohýbání plechu

Stříhání plechu

Děrování plechu

Vysekávání plechu

 

 

Svařování

Svařování MIG/MAG

Svařování TIG

Bodové svařování

Pájení

 

 

Inženýrské služby

Návrh projektů

Realizace projektů

Výkresová dokumentace

3D náhled zakázky

 

 

Vzduchotechnika

Vzduchotechnické komponenty

Vzduchotechnické průchodky

Protihlukové žaluzie

Protidešťové žaluzie

 

WhatsApp chat